مدارک مورد نیاز ویزای سفارت بلژیک مدارک مورد نیاز ویزای سفارت بلژیک نکات: در صورتي که متقاضي مايل به سفر به چندين کشور حوزه شنگن مي باشد، سفارت بلژيک تنها…

مدارک مورد نیاز ویزا سفارت اسپانیا مدارک مورد نیاز ویزا سفارت اسپانیا کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييديه دادگستري و امور خارجه 1- اصل گذرنامه…

مدارک مورد نیاز سفارت سوئیس​ مدارک مورد نیاز سفارت سوئیس ·  کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييديه دادگستري و امور خارجه 1-اصل گذرنامه معتبر با…

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا​ مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييديه دادگستري و امور خارجه 1- اصل گذرنامه معتبر با…

مدارک مور نیاز سفارت صربستان و کرواسی​ مدارک مور نیاز سفارت صربستان و کرواسی کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييد دادگستري و امور خارجه 1-…

مدارک مورد نیاز سفارت پرتغال​ مدارک مورد نیاز سفارت پرتغال 1- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور(امضا شده) 2- اصل گذرنامه باطل شده قبلي در…

مدارک مورد نیاز سفارت هلند​ مدارک مورد نیاز سفارت هلند لطفا تمامي مدارک به زبان انگليسي ترجمه شود و نيازي به مهر وزارت امور خارجه و تاييديه دادگستري نمي باشد.…

مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه​ ·  ويزاي تحصيلي: از اين پس براي کليه دانشجويان خارجي مايل به تحصيل در يکي از موسسات آموزش عالي در فرانسه (به استثناي شهروندان الجزايري…