نمایشگاه و کنگره امور حقوقی فرانکفورت آلمانتور های نمایشگاهی آلمان - Legal Evolution روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : فرانکفورت، آلمان | تاریخ برگزاری : 01 لغایت 02 آبان…

دوره آموزش حقوقی دانشگاه فرای (حقوق بین الملل عمومی)تور های آموزشی حقوقی و وکلا روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : برلین، آلمان | تاریخ برگزاری : 10 لغایت 24…

دوره علمی و آموزشی امور حقوقی وکلا و قضات | آلمان، هلند و فرانسهدوره های آموزشی و تخصصی با تورک تراول روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : آلمان، هلند…

دوره علمی آموزشی امور حقوقی وکلا و قضات هلند-لاههتور های آموزشی وکلا - Nederlandse Orde van Advocaten شهر برگزاری : لاهه، هلند | تاریخ برگزاری : 28 اسفند 1400 لغایت…