دوره علمی و تفریحی امور حقوقی وکلا و قضات کانادا - تورنتودوره های آموزشی و تخصصی با تورک تراول روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : تورنتوتاریخ برگزاری : 8…