اصولی کلی اصول کلی پنجمين اقتصاد دنيا (و دومين در اتحاديه اروپا) و همچنين دهمين كشور (و سومين در اتحاديه اروپا) در توليد ناخالصي با ۲٬۵۶۹٬۲۱۸ دلار در سال ۲۰۱۴…