تور های اروپاتور های اروپایی با تورک تراول مذهب ایتالیا ايتاليا كشوري مسيحي مي‌باشد، در حدود 88 درصد از جمعيت آن وابسته به كليساي كاتوليك رومي هستند، اگرچه تنها در…

تور های اروپاتور های اروپایی با تورک تراول معرفي ايتاليا ايتاليا كشوري در جنوب قاره اروپا است كه پايتخت آن شهر رم مي‌باشد. اين كشور از شبه‌جزيره ايتاليا و دو…

تور های اروپاتور های اروپایی با تورک تراول آب و هوای ایتالیا در كوه‌هاي آلپ زمستان‌ها طولاني و شديدند، اولين برف در ماه نوامبر (آبان) مي‌بارد و يخبندان ماه ژوئن…

تور های اروپاتور های اروپایی با تورک تراول جغرافیای طبیعی در ایتالیا جغرافياي طبيعي در ايتاليا ايتاليا كشوري در جنوب اروپا است و پايتخت آن شهر رم است. اين كشور…