نمايشگاه بين المللی ماشين ابزار ژاپنتور های نمایشگاهی هلند روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : توکیو،ژاپن | تاریخ برگزاری : 16 لغایت 21 آذر 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه…