نمایشگاه چوب و ابزارآلات نورنبرگ (Holz-Handwerk) از نمایشگاه های پیشرو در صنایع و فرآورده های چوبی محسوب می شود. تجار پیشرو محصولات و ابزارآلات این صنعت را هر دو سال یکبار در…

نمایشگاه سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف رویداد تجاری جهانی است که مهمترین فناوری‌های موجود در صنایع سیم و کابل، لوله و تیوب را ارائه می‌دهد.سالن های 9 تا 12،…