نمایشگاه لوازم آرایشی و زیبایی روسیه (INTERCHARM) مهمترین نمایشگاه بین المللی در زمینه زیبایی و آرایش و تجهیزات کلینیک ها و سالن های زیبایی به شمار می آید. طی سال های گذشته،…