نمایشگاه صنایع دریایی سنگاپور (APM) نمایشگاه و كنفرانس برتر صنایع دریایی، كشتی سازی، قایق های تجاری و فراساحل در آسیاست. در این رویداد 15000 تصمیم گیرنده، مالك كشتی، سازنده كشتی و سایر فعالان…