درباره نمایشگاه صنعت نوشیدنی نورنبرگ (BrauBeviale) 2022 نمایشگاهی از کالاهای اساسی صنعت نوشیدنی است. در نمایشگاه صنعت نوشیدنی نورنبرگ تمام فرآیندهای زنجیره تولید نوشیدنی، تولید و بازاریابی انواع نوشیدنی و فن آوری…