نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی امارات تور های نمایشگاهی امارات - (DUPHAT) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری :    03 لغایت 05 اسفند…

نمایشگاه بین المللی کاغذ و لوازم تحریر دبیتور های نمایشگاهی هلند - Paperworld Middle East روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی، امارات | تاریخ برگزاری :  23 لغایت…

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دام طیور دبیتور های نمایشگاهی دبی - AgraME روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی، امارات | تاریخ برگزاری :   08 لغایت 09 تیر…