نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات لندنتور های نمایشگاهی انگلستان - UC EXPO روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن،انگلستانتاریخ برگزاری : 20 لغایت 21 مهر 1401 ثبت نام تور…

نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی لندنتور های نمایشگاهی انگلستان - In-Cosmetics روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن، انگلستانتاریخ برگزاری : 3 لغایت 4 آبان 1402 ثبت نام تور…

نمایشگاه پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندنتور های نمایشگاهی انگلستان - (Pure London) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن،انگلستانتاریخ برگزاری : 26 لغایت 28 تیر 1401…

نمایشگاه فناوری های آموزشی لندنتور های نمایشگاهی لندن - Bett روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن، انگلستانتاریخ برگزاری : 9 لغایت 11 فروردین 1402 ثبت نام تور نمایشگاهی…

نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیت لندن تور های نمایشگاهی انگلستان - (IFSEC) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن-انگلستان |تاریخ برگزاری : 22 لغایت 24 اردیبهشت 1400 روز ساعت…

نمایشگاه بین المللی پخش تصویری لندن تور های نمایشگاهی انگلستان - (BVE) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : انگلستان،لندن | تاریخ برگزاری : 21 لغایت 22 اردیبهشت 1401 روز…

نمایشگاه بين المللی توانبخشی بیرمنگامتور های نمایشگاهی انگلستان - (Naidex) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : بیرمنگام،انگلستان |تاریخ برگزاری : 24 لغایت 25 شهریور 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه…