نمایشگاه صنایع فلز مسکو روسیهتور های نمایشگاهی روسیه - Metal Expo روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : مسکو، روسیه |تاریخ برگزاری : 18 لغایت 21 آبان 1400 روز ساعت…