نمایشگاه بین المللی گردشگری و مهمان نوازی قطرتور های نمایشگاهی قطر - Hospitality Qatar روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوحه، قطر | تاریخ برگزاری : 18 لغایت 20…

نمايشگاه و كنفرانس بين المللی صنعت ساختمان قطرBuilding Services Qatar 2022 تور های نمایشگاهی قطر روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوحه،قطر | تاریخ برگزاری : 15 لغایت 21…