نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات لندنتور های نمایشگاهی انگلستان - UC EXPO روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن،انگلستانتاریخ برگزاری : 20 لغایت 21 مهر 1401 ثبت نام تور…

نمایشگاه فناوری های آموزشی لندنتور های نمایشگاهی لندن - Bett روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن، انگلستانتاریخ برگزاری : 9 لغایت 11 فروردین 1402 ثبت نام تور نمایشگاهی…

نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیت لندن تور های نمایشگاهی انگلستان - (IFSEC) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن-انگلستان |تاریخ برگزاری : 22 لغایت 24 اردیبهشت 1400 روز ساعت…