نمایشگاه نفت و گاز آسیاتور های نمایشگاهی مالزی - OGA روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : کوالالامپور، مالزی | تاریخ برگزاری : 16 لغایت 18 آذر 1400 روز ساعت…

نمایشگاه صنایع دفاع آسیا مالزی کوالالامپور (DSA)تور های نمایشگاهی مالزی روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : کوالالامپور،مالزی | تاریخ برگزاری : 08 لغایت 11 فروردین  1401 ثبت نام تور…