شهر برگزاری : مسکو                                        تاریخ برگزاری Oct28-31 2023 ثبت نام تور…

نمايشگاه بين المللی نفت و گاز مســـكو تور های نمایشگاهی مسکو روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : مسکو،روسیه | تاریخ برگزاری :26 فروردین 98 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی…