نمايشگاه پلاستيك و صنايع وابسته اوراسيا، تركيهPlast Eurasia 2018 روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : استانبول،ترکیه | تاریخ برگزاری : 13 آذر 1398 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی نمايشگاه…

نمايشگاه بازيافت و بازسازی پلاستيك اروپا هلند prsتور های نمایشگاهی هلند روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : آمستردام،هلند | تاریخ برگزاری : 13 لغایت 14 آبان 1400 روز ساعت…

نمايشگاه بين المللی پلاستيك هلنــــــدKunststoffen 2021 تور های نمایشگاهی هلند روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری :سرتوخن‌بوس، هلند | تاریخ برگزاری : 24 لغایت 25 شهریور 1400 روز ساعت دقیقه…