نمایشگاه تجهیزات پزشکی شانگهای چینتور های نمایشگاهی چین - Medtec روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : شانگهای، چین | تاریخ برگزاری : 03 مهر 1398 ثبت نام تور نمایشگاهی…

نمایشگاه بین المللی مبلمان چینتور های نمایشگاهی چین - Furniture China روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : شانگهای، چین |تاریخ برگزاری : 16 لغایت 20 شهریور 1400 روز ساعت…

نمایشگاه کانتون گوانجو چینتور های نمایشگاهی چین - Canton Fair روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : گوانجو، چین |تاریخ برگزاری : 26 فروردین لغایت 04 اردیبهشت 1400 روز ساعت…

نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی گوانگجو تور های نمایشگاهی چین - (Dental South China) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : گوانجو،چین | تاریخ برگزاری :             …

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن چین تور های نمایشگاهی چین - (CHINA MED) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پکن،چین | تاریخ برگزاری :         …

نمایشگاه بین المللی زیبایی گوانجو چین تور های نمایشگاهی چین - (CIBE) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : گوانجو،چین | تاریخ برگزاری : 15 لغایت 17 فروردین 1401 ثبت…

نمایشگاه ساختمان و دکوراسیون پکن چین تور های نمایشگاهی چین - (Build+Decor) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پکن،چین | تاریخ برگزاری : 22 لغایت 25 اسفند 1400 ثبت…

نمایشگاه بین المللی گردشگری گوانگجو چینتور های نمایشگاهی چین - (GITF) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : گوانجو،چین | تاریخ برگزاری :            20 لغایت…

نمایشگاه فناوری های سرگرمی گوانجو چینتور های نمایشگاهی چین - (GET show) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : گوانجو،چین | تاریخ برگزاری :     25 لغایت 28 بهمن 1400…

نمایشگاه بین المللی کود و بذر شانگهای چین تور های نمایشگاهی چین - (FSHOW) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری:شانگهای،چین | تاریخ برگزاری :   01 لغایت 03 تیر 1400 ثبت…