نمایشگاه عتیقه جات، گالری های هنری و مجموعه داری مادرید (ALMONEDA) نمایشگاه عتیقه جات، گالری های هنری و مجموعه داری مادرید (ALMONEDA) ویترینی است برای اشیائی قدیمی واصیل که متعلق به دهه…