نمایشگاه چوب و ابزارآلات نورنبرگ (Holz-Handwerk) از نمایشگاه های پیشرو در صنایع و فرآورده های چوبی محسوب می شود. تجار پیشرو محصولات و ابزارآلات این صنعت را هر دو سال یکبار در…