چگونه شانس دریافت ویزای خود را افزایش دهید ؟! آزمون سنجش شانس اخذ ویزا شنگن برای سفر به برخی از کشورهای اروپایی فقط نیاز به دریافت ویزای شنگن کافی می‌باشد.…

12 دلیل ریجکت شدن ویزای شنگنتور های نمایشگاهی با تورک تراول یکی از نگرانی‌های متقاضیان ویزای شنگن، رد شدن یا ریجکت شدن درخواست ویزایشان می‌باشد. هیچ چیز بدتر از بهم…