حمل و نقل سوئد

حمل و نقل سوئد

سوئدي ها به نحو شگفت انگيزي منظم و وقت شناس هستند و حتي در ميان كشورهاي اروپائي به وقت شناسي شهره هستند و به تعبيري، كمي زيادي وقت شناس هستند و اين امر در تمام زندگي شخصي و اجتماعي آنها مشهود است. سيستم اتوبوس شهري در اينجا بسيار منظم و دقيق است و تمام شهر را پوشش مي دهد. در هر ايستگاه اتوبوس ، جدول زماني رسيدن اتوبوس به ايستگاه ، نام ايستگاه و نيز ايستگاه هاي قبل و بعد مشخص شده است. علاوه بر اين كتابچه هائي شامل راهنماي خطوط و جدول زماني حركت هر اتوبوس از ايستگاه هاي شهري به تمام منازل شهر داده مي شود. اين مطالب شامل اتوبوس هاي برون شهري به مقصد شهرها و روستا هاي حومه نيز مي شود با اين تفاوت كه اتوبوس هاي برون شهري زرد رنگ و اتوبوس هاي درون شهري سبز رنگ مي باشند. كمتر پيش مي آيد كه اتوبوسي حتي يك دقيقه تاخير داشته باشد.كرايه به صورت نقدي يا با كارت اعتباري ياتوبوسراني پرداخت مي شود. پرداخت نقدي ۱۵ كرون سوئد معادل حدود ۱۸۰۰ تومان است كه تاريخ و ساعت سوار شدن به اتوبوس در قبض آن قيد مي گردد و بدون توجه به دفعات سوار و ده شدن، به مدت يك ساعت اعتبار دارد . يعني در اين يك ساعت براي سوار شدن به ديگر خطوط اتوبوس شهري نياز به پرداخت مجدد نمي باشد و فقط با نشان دادن قبض قبلي انجام مي شود. كارت اعتباري اتوبوس شهري خود به دو نمونه تقسيم مي شود . نمونه اول به قيمت ۳۸۰ كرون معادل حدود ۴۵۰۰۰ تومان است كه اعتبار آن يك ماهه است ، اما در اين يك ماه به كرات و به صورت نامحدود قابل استفاده است.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی