صنعت و صنایع انگلستان

صنعت و صنایع انگلستان

يكي از تصورات رايج درباره‌ي علت رشد اقتصادي در انگلستان و وقوع انقلاب صنعتي در اين كشور، اجراي سياست‌هاي تجاري مكتب ليبراليسم اقتصادي با سركردگي آدام اسميت و ريكاردو است كه اجراي قاعده‌ي لسه‌فر و تجارت آزاد و برداشتن موانع تجاري ميان كشورها را تبليغ مي¬كند. اما مروري بر وضعيت تاريخي اين كشور و صنعت نساجي بريتانيا به‌عنوان صنعت پيش‌رو كه صنعت كليدي دنيا تا اواخر قرن ۱۹ بود نشان مي‌دهد كه در كنار سياست‌هاي استعمارگرايانه و سلطه‌طلبانه، حمايت از صنعت داخلي و حمايت مستمر از توليدات داخلي با سياست تعرفه‌اي و سياست‌هاي ديگر اقتصاد عقب‌مانده بريتانيا را به قدرت اول صنعتي دنيا تبديل كرد.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی