مدارک مورد نیاز سفارت برزیل

مدارک مورد نیاز سفارت برزیل

کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييديه دادگستري و امور خارجه
* تمامي مدارک ارایه شده به سفارت بايد به يکي از زبان هاي انگليسي، پرتغالي و يا اسپانيایي ترجمه رسمي شده باشد.
*رزرو بليط هوايي رفت و برگشت از برزيل (براي حداقل 20 روز بعد از تاريخ درخواست رواديد)
*رزرو هتل و يا دعوتنامه داراي آدرس، تلفن تماس و امضاء تاييد شده محضري ميزبان در برزيل
1- اصل گذرنامه معتبر( با امضاء) با 6 ماه اعتبار از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبروي هم .
*ارایه گذرنامه جداگانه براي هر فرد الزامي مي باشد.
2- تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).

·  کليه صفحات پرسشنامه بايد تکميل، پرينت و توسط متقاضي امضاء شود.

·  حضور کليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.

·  اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر نزد آژانس مسافرتي باقي مي ماند.

·  چک رمزدار يا ضمانت نامه بانکي حداقل به مبلغ 500000000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات که پس از بررسي مدارک در صورت نياز به ضمانت هاي بيشتر متعاقبا اعلام مي گردد.
3- 6قطعه عکس 4*3 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد،کاملا از رو به رو، بدون لبخند،بدون عينک، گردي صورت کاملا مشخص باشد، حداکثر براي 6 ماه اخير( عکس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يکي نباشد)
4- اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپي از کليه صفحات آن.
5- اصل گواهي تمکن حساب بانکي با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگليسي ( زمان صدور گواهي حساب بانکي حداکثر يک هفته قبل از تاريخ تحويل مدارک به سفارت باشد و سايز پرينت بانکي بايد A4 باشد).
*بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500000000 ريال باشد
6- اصل و ترجمه مدارک شغلي

·  پزشکان: پروانه مطب يا حکم کارگزيني از بيمارستان، پروانه دایم پزشکي، کارت نظام پزشکي (پروانه دایم پزشکي اختياري است).

·  وکلا: پروانه وکالت

·  مشاغل دولتي : حکم کارگزيني،آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال،سمت و ميزان حقوق دريافتي و تاييديه مرخصي *سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان اختياري است.

·  بازنشسته: ترجمه انگليسي حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي الزامي است.

·  مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فيش حقوق *سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان اختياري است.

·  خويش فرما: جواز کسب / آخرين آگهي تغييرات

·  معلمان،اساتيد و اعضاء هيیت علمي دانشگاه: اصل حکم کارگزيني يا گواهي اشتغال به کار به همراه فيش حقوق *سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان اختياري است.

·  زنان خانه دار: اصل و ترجمه مدارک شغلي و مالي همسر

·  دانش آموزان و دانشجويان : اصل و ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل ( دانش آموزاني که قصد سفر در سال تحصيلي را دارند بايد علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل،اصل و ترجمه رضايت نامه کتبي از مدير مدرسه را با ذکر تاريخ سفر ارایه نمايند)
*در گواهي اشتغال به کار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد.
*افراد زير 18 سال در صورت سفر به تنهايي ارایه رضايت نامه محضري ( با ترجمه انگليسي) از سوي والدين الزامي است.
7- اصل و ترجمه انگليسي اسناد ملکي به نام مسافر(توسط دارالترجمه)
8- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک ديگري را نيز درخواست نمايد.
*کپي کليه مدارک بر روي برگه A4 و در يک نسخه ارایه شود.
9- ارایه ضمانت بازگشت الزامي است.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی