نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مخازن و ذخیره سازی روتردامتور های نمایشگاهی هلند - STOC EXPO روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رتردام، هلند تاریخ برگزاری : 2 لغایت…

همایش و کنفرانس اتحادیه پتروشیمی اروپاتور های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی (EPCA) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : نورنبرگ، آلمان | تاریخ برگزاری : 22 لغایت 25 شهریور…

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی خدمات دریایی بندر آنتورپتور های نمایشگاهی بلژیک - Port of Antwerp روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : بندر آنتورپ،بلژیک | تاریخ برگزاری : 08…

دوره آموزشی و کنگره ذخیره سازی دبی تور های نمایشگاهی امارات - PETROSPOT BUNKERSPOT روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری : 14 لغایت 17 بهمن…

نمایشگاه و کنفرانس خدمات دریایی بروکسل تور های نمایشگاهی بلژیک - EUROPEAN SHIPPING WEEK شهر برگزاری : بروکسل،بلژیک | تاریخ برگزاری : 15 لغایت 19 شهریور 1400 روز ساعت دقیقه…

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی خدمات دریایی سنگاپور تور های نمایشگاهی سنگاپور - Bunker Fuel Asia شهر برگزاری : سنگاپور،سنگاپور |تاریخ برگزاری : 25 لغایت 27 اسفند 1400 روز ساعت…

دوره تخصصی آموزشی پایانه روتردامتور های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی (Port of Rotterdam) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رتردام، هلند |تاریخ برگزاری : 28 بهمن لغایت 01…