1-تمامی وکلا ، قضات ،کارشناسان دادگستری میتوانند متقاضی شرکت در کنگره کانادا  باشند. 2-اخذ دعوتنامه و ثبت نام در دوره تضمینی برای صدور ویزای کانادا توسط دولت کانادا نمی باشد…