نمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی آلمان (EMV) رویداد پیشرو اروپا در زمینه سازگاری الکترومغناطیسی است. این رویداد طیف گسترده ای از موضوعات ویژه الکترومغناطیس را ارائه می دهد و جایگاهی کامل برای دریافت آخرین…