نمایشگاه و کنفرانس صنایع شیمیایی آلمان (Chemspec Europe ) اولین و مهمترین رویداد شبکه های اینترنتی برای صنایع شیمیایی خوب و ویژه است. این نمایشگاه بازار مرکزی برای تولیدکنندگان، تامین کنندگان…