نمایشگاه سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف رویداد تجاری جهانی است که مهمترین فناوری‌های موجود در صنایع سیم و کابل، لوله و تیوب را ارائه می‌دهد.سالن های 9 تا 12،…