شهر برگزاری :ایتالیا-لونارگونه       تاریخ برگزاری :26-29 NOV 2023  ثبت نام تور نمایشگاهی Days Hours Minutes Seconds نمایشگاه ژلاتو و بستنی ایتالیا نمایشگاه بستنی و ژلاتو MIGیکی از بزرگ…

نمایشگاه صنایع چوب میلان تور های نمایشگاهی ایتالیا - (Xylexpo) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : میلان،ایتالیاتاریخ برگزاری : 20 لغایت 23 مهر 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی…

نمایشگاه مبلمان میلانتور های نمایشگاهی ایتالیا - Salone del Mobile روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری :میلان،ایتالیا | تاریخ برگزاری : 14 لغایت 19 شهریور 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه…

نمايشگاه معماری و ساختمان ميلان MADE 2021 تور های نمایشگاهی میلان روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : میلان،ایتالیا |  تاریخ برگزاری : 01 لغایت 04 آذر 1400 روز ساعت…