شهر برگزاری : فرانسه-پاریس  تاریخ برگزاری :٢٠٢٤ FEB ٠١ - ٠٣  ثبت نام تور نمایشگاهی Days Hours Minutes Seconds کنگره و نمایشگاه جراحی پلاستیک و پوست (IMCAS) کنگره و نمایشگاه جراحی…

شهر برگزاری : پاریس    تاریخ برگزاری :   28-30 NOV  ثبت نام تور نمایشگاهی Days Hours Minutes Seconds نمایشگاه فناری اطلاعات TRUSTECH، رویداد اختصاص یافته به پرداخت های نوآورانه و…

نمايشگاه بين المللی مواد غذایی پاريس SIAL 2022 تور های نمایشگاهی پاریس روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس،فرانسه تاریخ برگزاری : 23 لغایت 27 مهر 1401 ثبت نام…