نمايشگاه تخصصی ساختمان كانـــــاداتور های نمایشگاهی کانادا - Construct Canada روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : تورنتو، کاناداتاریخ برگزاری : 11 لغایت 13 آذر 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی…

نمایشگاه کشاورزی و دامپروری کاناداتور های نمایشگاهی کانادا - Ag Days روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : مانیتوپا، کاناداتاریخ برگزاری: 27 لغایت 29 دی 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی…

نمایشگاه کشاورزی و فناوری های مرتبط کاناداتور های نمایشگاهی کانادا - Canada’s Farm Progress Show روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رجینا، کانادا |تاریخ برگزاری : 25 لغایت 27…

کنگره دندانپزشکی کاناداتور های آموزشی پزشکی و دندانپزشکی (Pacific Dental Conference) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : ونکوور، کانادا |تاریخ برگزاری : 19 لغایت 21 اسفند 1400 روز ساعت…