نمایشگاه کشاورزی و فناوری های مرتبط کاناداتور های نمایشگاهی کانادا - Canada’s Farm Progress Show روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رجینا، کانادا |تاریخ برگزاری : 25 لغایت 27…

کنگره دندانپزشکی کاناداتور های آموزشی پزشکی و دندانپزشکی (Pacific Dental Conference) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : ونکوور، کانادا |تاریخ برگزاری : 19 لغایت 21 اسفند 1400 روز ساعت…

نمایشگاه کشاورزی و دامپروری کاناداتور های نمایشگاهی کانادا - Ag Days روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : مانیتوپا، کانادا | تاریخ برگزاری 28 لغایت 30 دی 1400 ثبت نام…

نمايشگاه تخصصی ساختمان كانـــــاداتور های نمایشگاهی کانادا - Construct Canada روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : تورنتو، کانادا |تاریخ برگزاری : 28 لغایت 29 بهمن 1400 روز ساعت دقیقه…