نمایشگاه بین المللی کتاب لایپزیگ آلمان تور های نمایشگاهی آلمان - Leipziger Buchmesse روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لایپزیگ،آلمانتاریخ برگزاری : 3 لغایت 6 فروردین 1402 ثبت نام…

نمایشگاه کتاب فرانکفورتتور های نمایشگاهی آلمان - Frankfurter Buchmesse روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : فرانکفورت، آلمانتاریخ برگزاری : 27 مهر لغایت 01 آبان 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی…