نمايشگاه بين المللی مواد غذایی پاريس SIAL 2022 تور های نمایشگاهی پاریس روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس،فرانسه تاریخ برگزاری : 23 لغایت 27 مهر 1401 ثبت نام…

نمايشگاه تخصصی تجهيزات پزشكی و ازمايشگاهی آلمـــــــانMedica - تور های نمایشگاهی آلمان روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوسلدورف، آلمان تاریخ برگزاری : 23 لغایت 26 آبان 1401 ثبت…

نمایشگاه لاستیک و پلاستیک دوسلدورفتور های نمایشگاهی آلمان - K روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوسلدورف، آلمان تاریخ برگزاری : 27 مهر لغایت 04 آبان 1401 ثبت نام…

نمایشگاه صنعت بسته بندی دوسلدورف تور های نمایشگاهی آلمان - (Interpack) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوسلدورف،آلمان | تاریخ برگزاری : 04 لغایت 13  خرداد 1402  ثبت نام…

نمایشگاه معماری و صنعت ساختمان مونیخ تور های نمایشگاهی آلمان - (BAU) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : مونیخ،آلمان تاریخ برگزاری : 19 لغایت 24 دی 1401 ثبت نام…

نمایشگاه و کنفرانس Offshore Energy جایی است که انتقال انرژی در آن صورت می گیرد. این رویداد در اروپا برای کل صنعت انرژی و سازه‌های دریایی است و فرصتی برای…

نمایشگاه داروسازی دوسلدورفتور های نمایشگاهی آلمان روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دوسلدورف، آلمان | تاریخ برگزاری : 31 شهریور لغایت 03 مهر 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه ثبت…