مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه​

مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه

·  ويزاي تحصيلي:

از اين پس براي کليه دانشجويان خارجي مايل به تحصيل در يکي از موسسات آموزش عالي در فرانسه (به استثناي شهروندان الجزايري که مشمول قانون ويژه اي هستند)، اين ويزاي جديد صادر مي‌شود. مدت اعتبار ويزاي بلند مدت- اجازه اقامت VLS-TS معمولا يک سال است « به جزدر مواردي خاص که ايجاب مي‌کند ويزا براي مدت کوتاه‌تر به ويژه در خصوص بعضي از دانشجويان صادر شود». کنسولگري هم زمان با صدور ويزا، فرم مهر شده درخواست گواهي OFII (اداره فرانسوي مهاجرت و الحاق) را به انضمام يک دستورالعمل تشريحي در اختيار قرار مي‌دهد. هرچند که دارندگان اين قبيل ويزاها ديگر نبايد ظرف دو ماه پس از ورود به خاک فرانسه براي درخواست اجازه اقامت به اداره پليس مراجعه کنند اما در مقابل ناچارند يک سري مراحل را در اداره فرانسوي مهاجرت و الحاق (OFII) طي کنند. به ويژه به محض ورود به فرانسه بايد مدارک زير با پست سفارشي با درخواست اعلام وصول کتبي به نشاني OFII ارسال شوند:

·  فرم درخواست گواهي OFII که از طرف مرجع صادر کننده ويزا در اختيارشما قرارداه شده است

·  کپي صفحات گذرنامه شامل صفحه مشخصات صاحب گذرنامه، مهر ورود به خاک فرانسه يا به فضاي شنگن
معاونت ناحيه اي OFIIبه محض دريافت مدارک با ارسال نامه اي ساده به نشاني اعلام شده از سوي درخواست کننده اعلام وصول مي نمايد و در آن از متقاضي دعوت مي کند تا براي انجام معاينات پزشکي، در صورتي که اين معاينات در کشور مبدع صورت نگرفته باشد، و احتمالا يک ديدار پذيرشي مراجعه نمايد. موارد استثنايي:

·  دانشجوياني که دريک مؤسسه آموزشي در پاريس تحصيل خواهند کرد بايد اين مدارک را به هسته پذيرش واقع در سيته بين‌المللي دانشگاهي پاريس (CIUP) واقع در 17, boulevard Jourdan, 75014 Paris ارایه دهند.

·  بعضي از مؤسسات آموزشي ( اکثر دانشگاه ها) تفاهم نامه اي با OFII امضاء کرده‌اند، در چنين حالت ، مدارک بايد به دفتر دانشجويان خارجي مؤسسه آموزشي مربوط تحويل داده شود. اکيدا توصيه مي‌شود قبل از ورود به فرانسه اطلاعات لازم در اين خصوص را از مؤسسه آموزشي اي که در آن پذيرفته شده ايد کسب نماييد. در هر حالت بايد مبلغ 55 يورو بابت ماليات پرداخت شود. اين ماليات به صورت خريد تمبر مالياتي OMI يا ANAEM قابل پرداخت است. اين تمبر را مي‌توان از بخش هاي اداره ماليات خريداري کرد. دانشجويان الجزايري متقاضي «گواهي اقامت» اوليه يک ساله نيز، به رغم عدم شمول قانون ويزاي بلند مدت- اجازه اقامت در مورد آنان، بايد اين ماليات را پرداخت نمايند. آن ها نمي توانند اين تمبر را به صورت آنلاين خريداري کنند و حتما بايد نسخه چاپي آن را تهيه نمايند. اخذ ويزاي بلند مدت- اجازه اقامت در کشوري ديگر دانشجوي خارجي اي که مي خواهد براي بار اول در سال اول يا دوم ليسانس ثبت نام کند بايد روند درخواست پيش ثبت نام DAP را طي کند: دريافت پرونده ثبت نام از بخش همکاري و فعاليت فرهنگي سفارت. روند درخواست ويزا زماني به جريان مي افتد که دانشجو گواهي پيش ثبت نام را در اختيار داشته باشد. در موارد ديگر، دانشجو مستقيما با موسسه يا موسسات آموزشي مورد نظرش تماس مي گيرد و درخواست گواهي پيش ثبت نام مي نمايد. سپس فرم درخواست صدور ويزاي بلند مدت را به همراه کليه مدارک لازم به کنسولگري تحويل مي دهد. مولفه هاي ارزيابي درخواست صدور ويزاي بلند مدت تحصيلي مولفه هاي سنجش علمي در تاريخ 27 ژانويه 2006 طي بخشنامه بين الوزارتخانه‌اي (داخلي، امور خارجه، آموزش عالي و تحقيقات) مشخص شد. مؤلفه‌هايي عمومي نظير شانس منجر شدن پروژه تحصيلي به «موفقيت در اشتغال»، احتمال تأثيراين پروژه در توسعه اقتصادي يا اجتماعي کشور مبداء يا تأمين منافع فرانسه و همکاري‌اش با کشور مربوطه، مد نظر قرار مي‌گيرند. بخشنامه با مولفه هاي مشخص اش بيانگرتر است: مولفه اول: سنجش سطح تحصيلات دانشگاهي داوطلبان، با اولويت دادن به دانشجوياني که مي‌توانند وارد مقاطع مستر يا دکترا شوند، دارندگان ديپلم فرانسوي پايان تحصيلات متوسطه، دانشجويان پذيرفته شده در کلاس هاي آمادگي يا در رشته هاي برگزيده دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (IUT, STS) . مولفه دوم: سنجش کيفيت دوره تحصيلي طي شده، به ويژه از طريق گردآوري و ارایه «کليه اطلاعات لازم در جهت تنوير افکارهيات مستقل پيش ثبت نام کننده پيرامون درجه اعتبار مؤسسه آموزشي و دوره‌هاي طي شده توسط داوطلب» در زمينه صحت نتايج و درجات علمي‌اي که به آنها اشاره شده و همچنين پيوستگي منطقي آنها با پروژه ي آينده و انگيزه داوطلب براي ادامه تحصيل در دوره پيش رو مولفه سوم: کادر مؤسسه آموزشي پروژه مورد نظر، با اولويت دادن به داوطلباني که وارد مؤسسات آموزشي‌اي مي‌شوند که قرارداد همکاري با کشور فرانسه منعقد کرده اند، دانشجويان بورسيه دولت فرانسه ويا دانشجوياني که مدرک خود را از يک مؤسسه آموزشي فرانسوي در قالب همکاري مشترک بين دو مؤسسه آموزشي کشور مبداء و فرانسه دريافت کرده باشند. مولفه چهارم: ميزان تسلط به زبان هاي خارجي همراه با کنترل ميزان تسلط داوطلبان به زبان فرانسوي، البته با لحاظ کردن درجات علمي بالقوه آنان. سه مؤلفه ديگر که جنبه عمومي دارد و منحصر به ويزاي دانشجويي نيست :

·  عدم وجود هر گونه تهديد نسبت به امنيت عمومي

·  اصالت مدارک ارایه شده (از جمله مدرک هاي تحصيلي و ريز نمرات در صورت ارایه)

·  مدارک مالي براي تامين هزينه هاي اقامت. اين مورد آخراز سوي بازرسي عمومي ويزاها بررسي مي‌شود (CESEDA مبلغ را ذکر نمي‌‍کند). حداقل مبلغي که دانشجويان بايد مدرکي دال بر تأمين آن ارایه کنند معادل 70% مبلغ پايه بورس اعطاء شده توسط دولت فرانسه، يعني رقمي بالغ بر 455 يورو در ماه است. کنسولگري هاي در هر کشور در تعيين ميزان اين مبلغ اختيارات تام دارند.

·  مرحله اول:
1.چک نمودن مدارک خود جهت واجد شرايط بودن اخذ ويزاي شنگن با کارشناسان فروش تورهاي اروپايي در شرکت.
2.تکميل فرم تقاضاي شرکت در سفر.
3.ارسال فرم تقاضاي شرکت در سفر توسط ايميل يا مراجعه حضوري به شرکت.
تبصره: تا زمان دريافت مدارک و بررسي حایز شرايط بودن و همچنين واريز وجه ريالي مبلغ تور، بديهي است مراحل ثبت نام شما به صورت رزرو اوليه خواهد بود.

·  مرحله دوم:
تکميل مدارک مورد نياز جهت درخواست ثبت نام تورهاي اروپايي بر طبق چک ليست سفارت
کليه مدارک نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تاييديه دادگستري و امور خارجه( ترجمه رسمي بايد همراه با مهر مترجم باشد که در 6 ماه اخير صادر شده است .
*هزينه‌هاي ترجمه به عهده مسافر مي‌باشد.
1- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبروي هم .
2- اصل گذرنامه باطل شده قبلي به همراه کپي از ويزاهاي شنگن/ انگليس/ آمريکا مربوط به سه سال گذشته.
3-تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).

·  حضور کليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.

·  مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر نزد آژانس مسافرتي باقي مي ماند.

·  چک رمزدار يا ضمانت نامه بانکي حداقل به مبلغ 500000000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات که پس از بررسي مدارک در صورت نياز به ضمانت هاي بيشتر متعاقبا اعلام مي گردد.
4- 6 قطعه عکس 3.5*4.5 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد،کاملا از رو به رو، بدون لبخند،بدون عينک، گردي صورت کاملا مشخص باشد، حداکثر براي 6 ماه اخير( عکس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يکي نباشد)
5-اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپي از کليه صفحات آن.
6- اصل سند ازدواج
7- اصل گواهي حساب بانکي با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگليسي ( زمان صدور گواهي حساب بانکي حداکثر 20 روز قبل از تاريخ تحويل مدارک به سفارت باشد و سايز پرينت بانکي بايد A4 باشد).

·  حساب‌هاي کوتاه مدت يا جاري: گواهي تمکن مالي صادره از امور بين‌الملل به لاتين + ريز پرينت سه ماه آخر. براي حساب‌هاي بلند مدت: کارت حساب سپرده به همراهي گواهي تمکن مالي صادره از امور بين‌الملل بنک مربوطه+ريز پرينت سود حساب شش ماه آخر.
* گواهي تمکن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانکي به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ( بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500000000 ريال باشد)
نکته: مي‌بايست ميزان درآمد شخصي در حساب‌هاي بانکي مشخص باشد، افزايش ناگهاني مانده حساب به هيچ عنوان مورد قبول سفارتخانه‌ها نمي‌باشد.
8-اصل و ترجمه مدارک شغلي

·  پزشکان: 

پروانه مطب يا حکم کارگزيني از بيمارستان، پروانه دایم پزشکي، کارت نظام پزشکي

·  وکلا: پروانه وکالت

·  مشاغل دولتي : حکم کارگزيني يا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال،سمت و ميزان حقوق دريافتي و ذکر مرخصي بنا به تاريخ سفر از شرکت مشغول به کار به همراه سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان و سه فيش آخر حقوق

·  بازنشسته: ترجمه انگليسي حکم بازنشستگي ، ارایه آخرين فيش حقوقي الزامي است.

·  براي صاحبان شرکت‌هاي خصوصي (مدير عامل، ریيس هيیت مديره، عضو هيیت مديره و …) اصل روزنامه رسمي تأسيس شرکت و اصل روزنامه آخرين تغييرات شرکت، گواهي اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردي (نام و شماره پاسپورت)، تاريخ شروع به کار و ميزان حقوق همراه با مهر و امضا روي سربرگ شرکت.

·  مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به کار با ذکر مشخصات فردي (نام و نام خانوادگي کامل، شماره پاسپورت)، مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و ذکر مرخصي بنا به تاريخ سفر از شرکت مشغول به کار به همراه سابقه بيمه 1 سال قبل تامين اجتماعي با مهر سازمان و سه فيش آخر حقوق

·  خويش فرما: جواز کسب / آخرين آگهي تغييرات

·  براي مهندسان: اصل پروانه مهندسي+اصل کارت نظام مهندسي (در صورت اشتغال در شرکت، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصي مي‌بايست ارایه گردد).

·  براي ساختمان سازان: اصل گواهي ساختمان/ اصل قراردادها کاري/ اصل پايان کار ساختمان.

·  معلمان،اساتيد و اعضاء هيیت علمي دانشگاه: اصل حکم کارگزيني يا گواهي اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و ذکر مرخصي بنا به تاريخ سفر از شرکت مشغول به کار به همراه سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان و سه فيش آخر حقوق

·  زنان خانه دار: اصل و ترجمه مدارک شغلي و مالي همسر
نکته: براي کساني که منبع درآمدشان از طريق مختلف تأمين مي‌گرددارایه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامي مي‌باشد. مانند ارایه اجاره نامه و يا داشتن سپرده بلند مدت و حسابي که سود سپرده بلند مدت ايشان به آن واريز مي‌گردد حداقل زمان افتتاح حساب بلند مدت مي‌بايست 3 ماه قبل از تاريخ سفر باشد.

·  دانش آموزان و دانشجويان : اصل و ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل ( دانش آموزاني که قصد سفر در سال تحصيلي را دارند بايد علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل،اصل و ترجمه رضايت نامه کتبي از مدير مدرسه را با ذکر تاريخ سفر ارایه نمايند)
*در گواهي اشتغال به کار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد.
*افراد زير 18 سال در صورت سفر به تنهايي، ارایه رضايت نامه محضري از سوي والدين همراه با ترجمه انگليسي و تاييد وزارت دادگستري و امور خارجه الزامي است.
9-اصل و ترجمه انگليسي اسناد ملکي به نام مسافر(توسط دارالترجمه)
10- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک ديگري را نيز درخواست نمايد.
*کپي کليه مدارک بر روي برگه A4 و در 2 نسخه به همراه اصل مدارک ارایه شود. (در صورت عدم وجود کليه مدارک هنگام ثبت نام، مسافر موظف به تکميل مدارک خود حداکثر تا دو روز پس از تاريخ ثبت نام مي‌باشد).
11- ارایه ضمانت بازگشت الزامي است.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی