مدارک مورد نیاز سفارت پرتغال​

مدارک مورد نیاز سفارت پرتغال


1- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور(امضا شده)
2- اصل گذرنامه باطل شده قبلي در صورت وجود.
3- تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
4- 2 قطعه عکس 4/5*3/5 رنگي با زمينه سفيد(از رو به رو).
5- ترجمه انگليسي از تمام صفحات شناسنامه با مهر تایيد دادگستري و وزارت امور خارجه.
6- ترجمه انگليسي با مهر و تایيد دادگستري و وزارت امور خارجه گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي، يا پروانه کسب به نام مسافر.
*در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر، علت سفر، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي با تاريخ تور ذکر شده باشد. علاوه بر گواهي اشتغال به کار ليست بيمه کارکنان و آخرين و اولين پرداخت حقوق الزامي است.
7- براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل و کارت دانشجويي الزامي است.
8- براي افراد بازنشسته، ترجمه انگليسي حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
9-پرينت تمکن مالي و پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و تایيد بين الملل(توسط بانک).
10- ترجمه انگليسي اسناد ملکي به نام مسافر(توسط دارالترجمه)
11- لازم به ذکر است حنما بايد کليه مدارک با مهر و تاييد دادگستري و وزارت امور خارجه باشد.
*در صورت مسافرت کودکان به تنهايي و يا همراه يکي از والدين اجازه رسمي هر دو والدين و يا سرپرست قانوني آنان مورد نياز مي باشد امضاها بايد قانوني باشد و در دفترخانه رسمي مورد تاييد قرار گيرد.(با ترجمه انگليسي)
12- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک ديگري را نيز درخواست نمايد.
ارایه ضمانت بازگشت الزامي است.
*حداقل زمان لازم براي رسيدگي به درخواست رواديد 14 روز مي باشد که در اين 14 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت مي ماند و نمي توانيد سفر خارجي ديگري داشته باشد. لطفا جهت برنامه ريزي اين موضوع را مدنظرقرار دهيد.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی