مدارک مورد نیاز سفارت هلند​

مدارک مورد نیاز سفارت هلند


لطفا تمامي مدارک به زبان انگليسي ترجمه شود و نيازي به مهر وزارت امور خارجه و تاييديه دادگستري نمي باشد.
1- معرفي نامه خطاب به سفارت هلند به زبان انگليس از يک سازمان دولتي و يا وابسته به دولت و يا انجمن صنفي يا شرکت خصوصي که در آن مشغول به کار مي باشيد،اين نامه مي بايست حاوي اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي متقاضي، پست سازماني وي در شرکت، دليل و زمان سفر(به همراه يک نسخه کپي از تایيد مرخصي) ، ميزان حقوق دريافتي و مشخص شدن مسیوليت پرداخت هزينه هاي سفر در سربرگ شرکت باشد .
2- اصل پاسپورت با حداقل 5 ماه تا زمان تاريخ انقضا و با حداقل 2 صفحه خالي امضا شده (به همراه کپي از صفحات اول، دوم، سوم و چهارم) و کپي از ويزاهاي شنگن قبلي، ويزاي کانادا، آمريکا، استراليا و انگلستان در صورت دارا بودن و اصل پاسپورت قبلي
3- 2 قطعه عکس 4.5*3.5 کاملا جديد، رنگي با زمينه سفيد و بدون لبخند از روبرو متفاوت با پاسپورت و ويزاهاي شينگن قبلي
4- اصل شناسنامه و تمام صفحات آن (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )
5- مدارک اشتغال به کار مسافر اعم از:

·         اصل سابقه بيمه شخص، ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي و ليست واريز حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مربوط به کل سوابق به انضمام اصل فيش پرداختي سبز يا آبي رنگ به سازمان تامين اجتماعي ،چناچه کارفرما هستيد ارایه سوابق بيمه پرسنل شرکت (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )
اعضا هيیت مديره شرکت ها: اصل روزنامه رسمي شرکت به همراه آگهي تاسيس وآخرين تغييرات (و کپي آن ها) و ليست بيمه خود و پرسنل (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         کارمندان بخش خصوصي: اصل روزنامه رسمي شرکت به همراه آگهي تاسيس و آخرين تغييرات (به همراه کپي از آن ها) و ليست بيمه 3 ماه آخر به همراه فيش هاي پرداختي بيمه (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         صاحبان حرف و مشاغل آزاد: اصل جواز کسب يا اصل پروانه بهره برداري يا اصل کارت بازرگاني به همراه رسيد آخرين پرداخت مالياتي (به همراه کپي آن ها) و ليست بيمه خود و پرسنل(با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         کادر پزشکي: اصل کارت نظام پزشکي و پروانه مطب (به همراه کپي) و ليست بيمه پرسنل (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         مهندسين: اصل پروانه اشتغال و اصل کارت نظام مهندسي به همراه روزنامه رسمي و ليست بيمه خود و پرسنل (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         اعضاي هيات علمي دانشگاه: اصل کارت پرسنلي و اصل حکم استخدام و فيش حقوقي (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         کارمندان دواير دولتي: اصل کارت پرسنلي و اصل حکم استخدام و فيش حقوقي و ليست بيمه (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

·         دانشجويان و دانش آموزان: گواهي اشتغال به تحصيل و کارت دانشجويي يا دانش آموزي (با ترجمه به زبان انگليسي با مهر مترجم )

·         بازنشستگان دواير دولتي: اصل کارت يا حکم بازنشستگي و فيش حقوقي (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )

6- پرينت حساب بانکي به زبان انگليسي به نام مسافر مربوط به 3 ماه گذشته با مانده حساب بالاي 40 ميليون تومان با مهر و امضا بانک مربوطه و چناچه درخواست ويزاي تجاري با مدارک شرکت را داريد ارایه پيرينت بانکي از حسابهاي شرکت الزامي است (پرينت را حداکثر يک هفته قبل از رفتن به سفارت تهيه نماييد).
7- ارایه سند مالکيت که به نام متقاضي و يا همسر متقاضي باشد. (با ترجمه به زبان انگليسي به همراه مهر مترجم )
8- در صورت سفر فرزند زير 18 سال با يکي از اوليا، موافقت محضري پدر يا مادري که در ايران مي ماند جهت خروج فرزند از کشور و سفر به هلند ضروري مي باشد. در اين رضايتنامه تاريخ سفر و اسم کشور هلند بايد ذکر شود و سپس ترجمه شود. امضاي فرم درخواست فرزندان زير 18 سال توسط پدر و مادر الزامي است.
9- مبلغ 88 يورو هزينه تحويل مدارک داخل شرکت VFS (يورو حتما به صورت اسکناس باشد).
حداقل زمان لازم براي رسيدگي به درخواست رواديد 14 روز مي باشد که در اين 14 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت مي ماند و نمي توانيد سفر خارجي ديگري داشته باشد. لطفا جهت برنامه ريزي اين موضوع را مدنظر قرار دهيد

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی