مدارک مورد نیاز ویزای سفارت بلژیک

مدارک مورد نیاز ویزای سفارت بلژیک

نکات: در صورتي که متقاضي مايل به سفر به چندين کشور حوزه شنگن مي باشد، سفارت بلژيک تنها در صورتي درخواست ويزا را مورد بررسي قرار مي دهد که مقصد اصلي(کشوري که متقاضي بيشترين زمان سفر خود را در آن کشور مي گذراند)، کشور بلژيک باشد.
فردي که مايل به سفر به بلژيک به جهت توريسم مي باشد، مي بايست جهت دريافت وقت ملاقات با بخش ويزا، از طريق سايت زير اقدام نمايد:www.visa4belgium.com
هر فرد متقاضي مي بايست وقت ملاقات جداگانه اي دريافت نمايد. کودکان نيز به وقت جداگانه اي نياز دارند. تنها متقاضياني که وقت ملاقات جداگانه تعيين نموده اند مجاز به معرفي درخواست خود مي باشند.هر متقاضي مي بايست شخصا در روز ملاقات تعيين شده، در سفارت حضور يابد و درخواست ويزاي خود را ارایه نمايد.
فرم درخواست ويزاي شنگن به صورت مجاني در سفارت و يا از طريق دانلود در سايت زير در دسترس مي باشد:www.visa4belgium.com
تمامي مدارک ارایه شده جهت درخواست ويزا مي بايست به زبان انگليسي و يا يکي از زبان هاي رسمي کشور بلژيک (زبان فرانسه، هلندي، آلماني) ترجمه شوند. اين بدين معناست که مدارک به زبان فارسي مي بايست قبل از روز ملاقات و ارایه مدارک، توسط مترجم رسمي (به انتخاب متقاضي) ترجمه رسمي شود.

مدارک لازم جهت شروع پذيرش:
1-فرم درخواست ويزاي تکميل و امضا شده به همراه يک عدد کپي
2-دو عدد عکس جديد (قطع پاسپورتي)
3-هزينه درخواست ويزا به مبلغ 60 يورو

اصل و يک سري کپي از مدارک ذيل نيز مي بايست ارایه شود (اصل مدارک به متقاضي بازگردانده مي شود):
1-پاسپورت ملي فرد متقاضي که حداقل به مدت 3 ماه پس از انقضاي تاريخ ويزا، اعتبار داشته باشد (به همراه کپي صفحات 2-3-4 گذرنامه و تمامي صفحاتي که داراي ويزا و مهر مي باشد.)
2-ترجمه شناسنامه
3-شرح سفر شامل برنامه زماني و مکان هايي که مايل به بازديد هستيد
4-ارایه مدارکي دال بر توانايي تقبل هزينه هاي اين سفر: 95 يورو بابت هر روز اقامت
5-رزرو هتل براي تمامي مدت زمان اقامت
6-رزرو بليت هواپيما مطابق با سفر
7-بيمه مسافرتي معتبر (با پوشش 3000 يورو)
8-مدارک اثبات وضعيت کاري متقاضي در ايران

·  براي کارمندان:
-گواهي اشتغال به کار
-فيش حقوقي
-مدرکي دال بر دارا بودن بيمه درماني(ليست بيمه)
-گردش حساب 6 ماهه (ارایه نامه بانک مبني بر داشتن حساب بانکي، کافي نمي باشد)

·  براي تجار:
-اسناد شرکت
-رسيد پرداخت آخرين ماليات
-گردش حساب 6 ماهه (ارایه نامه بانک مبني بر داشتن حساب بانکي، کافي نمي باشد)

·  براي افراد با کار آزاد و خويش فرما:
-پروانه کسب (دفتر، مغازه،..)
-رسيد پرداخت آخرين ماليات
-گردش حساب 6 ماهه (ارایه نامه بانک مبني بر داشتن حساب بانکي، کافي نمي باشد)

·  براي افراد بازنشسته:
-حکم بازنشستگي
-گردش حساب 6 ماهه (ارایه نامه بانک مبني بر داشتن حساب بانکي، کافي نمي باشد)

·  براي همراهان، اگر شاغل نيستند:
-همسر:
اثبات رابطه خويشاوندي (شناسنامه)
-فرزندان:
-اثبات رابطه خويشاوندي (شناسنامه- ارایه شناسنامه پدر براي کل خانواده کافي مي باشد)
-برگه اشتغال به تحصيل (با توجه به سن فرزند)
-رضايتنامه محضري از پدر و مادر (در صورتي که فرزند تنها سفر مي کند)
-رضايتنامه محضري از پدر يا مادر(در صورتي که فرزند تنها با يکي از والدين سفر مي کند)

·  ارایه مدرکي دال بر رابطه متقاضي با ايران:
-سند مالکيت و يا غيره
درخواست ويزا به همراه مدارک ذکر شده مي بايست حداقل يک ماه قبل از تاريخ تخميني سفر ارایه گردد.
پس از دريافت پاسخ مثبت ويزا، متقاضي مي بايست رسيد پرداخت هتل و بليط خريداري شده خود را ارایه دهد.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی