تور های اروپا
تور های اروپایی با تورک تراول

مذهب اتریش

دين مردم اين شهر كاتوليك است و بيشتر مردم آن به مذهب پروتستان تمايل دارند. پس از اصلاحات ديني در اين كشور، در اتريش مركز مبارزه با اصلاحات ضد پروتستان تشكيل شد.بايد دانست كه كليساي كاتوليك در اين شهر هنوز هم از قدرت بالايي برخوردار است.

حدود پانصد هزار نفر از جمعيت هشت ميليوني اتريش را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

فرهنگ و رسوم اتريش

 

اتريش با وجود 5/8 ميليون جمعيت در خود از كشوري با فرهنگ بالا برخوردار هستند و با توجه به اين اينكه بيشتر مردم اين شهر در پايتخت آن يعني وين پايتخت هنر و موسيقي جهان ساكن هستند از فرهنگ و سواد هنري بالا برخوردارند.

پوشش كنوني مردم اتريش شباهت زيادي به پوشش مردم آمريكا دارد، و آنها تنها در مراسم و مناسبتهاي خود از لباسهاي محلي و رسمي استفاده مي‌كنند.

نفوذ قفقازيها نيز در بخش شمال شرقي كشور در افزايش اين تفاوتها بي تاثير نبوده است. ميتوان به سادگي گفت كه كشور تركيه يكي از شرقي ترين كشورهاي غربي و يا از ديدگاهي ديگر، يكي از غربي ترين كشورهاي شرقي است.

عادات و رسوم خاص ديگري ميان مردم اتريش وجود دارد كه بر حسب فرهنگ همگاني در رسانه هاي عمومي وجود دارد.

برخي از اين عادات مانند روز پدر و روز مادر كه در دنيا يك شكل جهاني دارد به چشم مي‌خورد.

دين مردم اين شهر كاتوليك است و بيشتر مردم آن به مذهب پروتستان تمايل دارند. پس از اصلاحات ديني در اين كشور، در اتريش مركز مبارزه با اصلاحات ضد پروتستان تشكيل شد.بايد دانست كه كليساي كاتوليك در اين شهر هنوز هم از قدرت بالايي برخوردار است.

حدود پانصد هزار نفر از جمعيت هشت ميليوني اتريش را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

فرهنگ و رسوم اتريش

 

اتريش با وجود 5/8 ميليون جمعيت در خود از كشوري با فرهنگ بالا برخوردار هستند و با توجه به اين اينكه بيشتر مردم اين شهر در پايتخت آن يعني وين پايتخت هنر و موسيقي جهان ساكن هستند از فرهنگ و سواد هنري بالا برخوردارند.

پوشش كنوني مردم اتريش شباهت زيادي به پوشش مردم آمريكا دارد، و آنها تنها در مراسم و مناسبتهاي خود از لباسهاي محلي و رسمي استفاده مي‌كنند.

نفوذ قفقازيها نيز در بخش شمال شرقي كشور در افزايش اين تفاوتها بي تاثير نبوده است. ميتوان به سادگي گفت كه كشور تركيه يكي از شرقي ترين كشورهاي غربي و يا از ديدگاهي ديگر، يكي از غربي ترين كشورهاي شرقي است.

عادات و رسوم خاص ديگري ميان مردم اتريش وجود دارد كه بر حسب فرهنگ همگاني در رسانه هاي عمومي وجود دارد.

برخي از اين عادات مانند روز پدر و روز مادر كه در دنيا يك شكل جهاني دارد به چشم مي‌خورد.

فهرست تور های نمایشگاهی مرتبط

مجله گردشگری تورک

5 دلیل شرکت در تورهای نمایشگاهی
آداب و رسوم سرو غذا در سه کشور اروپایی
7 اشتباه رایجی که در تورهای نمایشگاهی باید از آن ها بپرهیزیم
چند نکته کاربردی برای افزایش بازدیدکنندگان غرفه شما در تورهای نمایشگاهی