1-تمامی وکلا ، قضات ،کارشناسان دادگستری میتوانند متقاضی شرکت در کنگره کانادا  باشند. 2-اخذ دعوتنامه و ثبت نام در دوره تضمینی برای صدور ویزای کانادا توسط دولت کانادا نمی باشد…

تحولات نوین در صنعت پلاستیک و پلیمرپلاستيك محصولي است كه امروزه بيش از هرزمان دیگر در زندگی بشر کاربرد پيدا کرده است تقریبا کمتر صنعتی را می توان یافت که…

2 شب فرانکفورت + 3 شب آمستردام + 3 شب پاریس

4 شب آمستردام

2 شب فرانکفورت + 4 شب آمستردام

توکیو + اوزاکا

15 روز برلین