گردهمایی آرایشگری مونیخ مهمترین نمایشگاه تجاری لوازم آرایشی اروپا در فصل پاییز است و محصولات و برندهایی از تمام شرکت های بزرگ و برجسته را ارائه می دهد. در این نمایشگاه…

تحول کلیدی برای ادامه موفقیت در صنایع شیمیایی است. شرکت ها باید همچنان در حال پیشرفت باشند تا بتوانند از موانع و چالش های پیشروی مگا، عوامل اقتصاد کلان، نوسانات انرژی…