دوره علمی و تفریحی امور حقوقی وکلا و قضات فرانسه - هلند - اسپانیادوره های آموزشی و تخصصی با تورک تراول روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : فرانسه، هلند…