نمایشگاه غذای حلال دبی (Halal Expo Dubai) بزرگترین نمایشگاه در این زمینه است که درامارات برگزار می شود و مرکزی برای گردهمایی با فعالان صنعت حلال و انجمن های تجاری می باشد.در این…