نمایشگاه تجهیزات پزشکی دبی تور های نمایشگاهی امارات - (Arab Health) روز ساعت دقیقه ثانیه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : امارات،دبی | تاریخ برگزاری :  31 خرداد لغایت…

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی تور های نمایشگاهی امارات - (AEEDC) شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری : 21 لغایت 24 دی 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه…

دوره آموزشی و کنگره ذخیره سازی دبی تور های نمایشگاهی امارات - PETROSPOT BUNKERSPOT روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری : 14 لغایت 17 بهمن…

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی دبیتور های نمایشگاهی امارات - (MEDLAB) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری :              19…

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی امارات تور های نمایشگاهی امارات - (DUPHAT) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی،امارات | تاریخ برگزاری :    03 لغایت 05 اسفند…

نمایشگاه بین المللی کاغذ و لوازم تحریر دبیتور های نمایشگاهی هلند - Paperworld Middle East روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی، امارات | تاریخ برگزاری :  23 لغایت…

روز ساعت دقیقه ثانیه نمایشگاه گلفود دبیتور های نمایشگاهی دبی - (Gulfood) شهر برگزاری : دبی، امارات| تاریخ برگزاری :                24 لغایت 28…

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دام طیور دبیتور های نمایشگاهی دبی - AgraME روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی، امارات | تاریخ برگزاری :   08 لغایت 09 تیر…

نمايشگاه صنعت ساختمان دبیتور های نمایشگاهی دبی - The Big 5 روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : دبی، امارات | تاریخ برگزاری : 21 لغایت 24 شهریور 1400 روز…