نمایشگاه صنعت بسته بندی بانکوکتور های نمایشگاهی تایلند روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : بانکوک، تایلندتاریخ برگزاری : 25 لغایت 28 خرداد 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی نمایشگاه…

نمایشگاه بسته‌ بندی نورنبرگتور های نمایشگاهی آلمان-FachPack روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : نورنبرگ، آلمانتاریخ برگزاری : 5 لغایت 7 مهر 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی نمایشگاه بسته‌…

نمايشگاه و كنفرانس صنعت چاپ و بسته بندی اروپاALL 4 PACK PARIS تور های نمایشگاهی فرانسه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس، فرانسه تاریخ برگزاری : 30 آبان…