نمایشگاه صنعت بسته بندی بانکوکتور های نمایشگاهی تایلند روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : بانکوک، تایلند | تاریخ برگزاری : 22 خرداد 1398 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی نمایشگاه…

نمايشگاه و كنفرانس صنعت چاپ و بسته بندی اروپاALL 4 PACK PARIS تور های نمایشگاهی فرانسه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس، فرانسه | تاریخ برگزاری : 02…

نمایشگاه بسته‌ بندی نورنبرگتور های نمایشگاهی آلمان-FachPack روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : نورنبرگ، آلمان | تاریخ برگزاری : 06 لغایت 08 مهر 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه ثبت…