نمايشگاه صنعت ساختمان فرانسه تور های نمایشگاهی فرانسه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رن،فرانسهتاریخ برگزاری : 26 لغایت 28 مهر 1402 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی نمايشگاه صنعت…

نمایشگاه تلویزیون و رسانه های دیجیتال فرانسه تور های نمایشگاهی فرانسه - (MIPTV) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : کن،فرانسهتاریخ برگزاری :27 لغایت 31 فروردین 1402 ثبت نام تور…

نمایشگاه کشاورزی پاریستور های نمایشگاهی فرانسه - SIMA روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس، فرانسه تاریخ برگزاری : 15 لغایت 19 آبان 1401 ثبت نام تور نمایشگاهی معرفی…

جشنواره پاییزی پاریستور های نمایشگاهی فرانسه - Festival d'automne à Paris روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس، فرانسه |تاریخ برگزاری : 19 شهریور لغایت 10 دی 1400 روز…

نمایشگاه و کنگره ی رنگ و پوشش های صنعتی پاریستور های نمایشگاهی فرانسه - (EuroCoat) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس،فرانسه | تاریخ برگزاری : 09 لغایت 11 فروردین…

نمایشگاه دامپروری فرانسهتور های نمایشگاهی فرانسه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : رن، فرانسه | تاریخ برگزاری : 23 لغایت 25 شهریور 1400 روز ساعت دقیقه ثانیه ثبت نام…

نمایشگاه خدمات پس از فروش خودرو پاریستور های نمایشگاهی فرانسه - Equip Auto روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس، فرانسه| تاریخ برگزاری : 20 لغایت 24 مهر 1400…