نمایشگاه مواد غذایی کلن آلمانتور های نمایشگاهی آلمان - (Anuga - آنوگا) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : کلن، آلمانتاریخ برگزاری : 15 لغایت 19 مهر 1402 ثبت نام…

نمايشگاه بين المللی مواد غذایی پاريس SIAL 2022 تور های نمایشگاهی پاریس روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : پاریس،فرانسه تاریخ برگزاری : 23 لغایت 27 مهر 1401 ثبت نام…

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی استــــــانبول WorldFood IstanbulCNREXPO تور های نمایشگاهی ترکیه روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : استانبول،ترکیه | تاریخ برگزاری : 18 لغایت 21 شهریور 1400 روز…

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی اربیل عراقتور های نمایشگاهی عراق - Agrofood روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : اربیل، عراق |تاریخ برگزاری : 29 شهریور لغایت 01 مهر 1400…