نمایشگاه کتاب فرانکفورت (FBF) از 19 تا 23 اکتبر 2022 در فرانکفورت آلمان برگزار می شود. نمایشگاه کتاب فرانکفورت (FBF) بزرگترین نمایشگاه تجاری کتاب در جهان است که بر اساس تعداد…